350k+

Hơn 350,000 thành viên
tương tác cùng chúng tôi

Chiến lược THUYSAN247
xây dựng truyền thông số
ngành thủy sản


Với hơn 5 năm kinh nghiệm nghiên cứu, phân tích ngành thủy sản Việt Nam và quốc tế, THUYSAN247 đưa ra chiến lược phát triển truyền thông áp dụng công nghệ 4.0 đầu tiên cho ngành thủy sản.

Liên kết truyền thông với các trang quốc tế chuyên ngành thủy sản, THUYSAN247 là cầu nối giữa doanh nghiệp với thế giới.

Xem thêm